Reference

Z mnoha realizovaných zakázek si nejvíce vážíme toho, že se k mnoha investorům opakovaně vracíme.

TTC REAL ESTATE a.s.

Bohužel ve smlouvě s investorem, je klauzule, že nebudeme prezentovat žádné fotky, což chceme a budeme akceptovat. V tuto chvíli už připravujme další akce s tímto investorem, jako například nové parkoviště, nový vjezd do areálu, nátěr fasády. Dokonce pro jednoho zaměstnance firmy provádíme rekonstrukci jeho rodinného domu za bezmála 2,0 milionu.

 • Investor: TTC REAL ESTATE a.s.
 • Realizace: 9/2020 – 11/2020
 • Cena díla bez DPH: 4,8 mil. Kč
 • Investor: TTC REAL ESTATE a.s.
 • Realizace: 11/2020 – 11/2020
 • Cena díla bez DPH: 0,7 mil. Kč
 • Investor: TTC REAL ESTATE a.s.
 • Realizace: 1/2021 – 1/2021
 • Cena díla bez DPH: 0,2 mil. Kč
 • Investor: TTC REAL ESTATE a.s.
 • Realizace: 03/2021 – 04/2021
 • Cena díla bez DPH: 0,8 mil. Kč

Siemens Mobility s.r.o.

Jedná se o velmi náročného investora na velmi disponovaném místě, jako je DEPO Kačerov pro trasu metra C. Platí zde přísné podmínky prací včetně BOZP. A přesto jsme zde zrealizovali několik zakázek a další připravujeme. Jsou to například protiprůvanové clony, rekonstrukce dalších vnitřních prostor a sociálních zařízení.

 • Investor: Siemens Mobility s.r.o
 • Realizace: 6/2019 – 11/2019
 • Cena díla bez DPH: 0,9 mil. Kč
 • Investor: Siemens Mobility s.r.o
 • Realizace: 6/2020 – 11/2020
 • Cena díla bez DPH: 3,9 mil. Kč
 • Investor: Siemens Mobility s.r.o
 • Realizace: 02/2021 – 03/2021
 • Cena díla bez DPH: 2,6 mil. Kč
 • Investor: Siemens Mobility s.r.o
 • Realizace: 02/2021 – 03/2021
 • Cena díla bez DPH: 2,4 mil. Kč
 • Investor: Siemens Mobility s.r.o.
 • Realizace: 3/2021-3/2021
 • Cena díla bez DPH: 0,9 mil. Kč

Sportovní zařízení města Příbram

U tohoto investora jsme prováděli za plného provozu vestavbu obchodu, ale nejvíce si váží naší pomoci při znovu otevření bazénu, kdy při napouštění odskákala dlažba po celém dně a my jsme ji dokázali za 15 dní opravit a bazén mohl být otevřen pro veřejnost – v termínu po prvním uzavření sportovišť z důvodu COVIDU jaro 2020. Opravu jsme provedli současně s rekonstrukcí bazénu v Čestlicích.

 • Investor: Sportovní zařízení města Příbram
 • Realizace: 9/2019 – 2/2020
 • Cena díla bez DPH: 2,2 mil. Kč
 • Investor: Sportovní zařízení města Příbram
 • Realizace: 3/2020 – 3/2020 (15 dní oprava 540m2 dlažby)
 • Cena díla bez DPH: 1,1 mil. Kč
 • Investor: Sportovní zařízení města Příbram
 • Realizace: 1/2021 – 1/2021
 • Cena díla bez DPH: 0,2 mil. Kč

SPRÁVA ŽELEZNIC s.o.

Pro tohoto investora jsme prováděli různé druhy prací.

Za posledních 5 let jsme provedli pro tuto organizaci více než 15 projektů a stavebních dozorů. Jedná se o projekty zejména v Praze, kde jsme se potýkali z Památkáři včetně Národního památkového úřadu při projektech na památkově chráněných budovách. Dále také s organizací TSK při umisťování nových staveb.

 • Rekonstrukce hlavní recepce generálního ředitelství Dlážděná 7 (včetně štukatérských prací-památkově chráněná budova)
  • Investor: Správa železnic s.p
  • Realizace: 10/2018 – 11/2018
  • Cena díla bez DPH 0,7 mil. Kč
 • Rekonstrukce kanceláří generálního ředitelství Dlážděná 7
  • Investor: Správa železnic s.p
  • Realizace: 5/2019 – 5/2019
  • Cena díla bez DPH: 0,2 mil. Kč
 • Stavební práce při rekonstrukci kotelny Dlážděná 7
  • Investor: Správa železnic s.p
  • Realizace: 8/2019 – 9/2019
  • Cena díla bez DPH: 0,3 mil. Kč
 • Rekonstrukce fasády památkově chráněné budovy Křižíkova 2, Praha – Technický dozor investora
  • Investor: Správa železnic s.o.
  • Realizace: 7/2019 – 10/2019
  • Cena díla bez DPH: 9,0 mil. Kč

Jednalo se o opravu fasády, klempířských prvků pod dohledem památkářů na velmi frekventované ulici v Praze.

SOUKROMÍ INVESTOŘI

V hloubi Křivoklátských lesů jsme prováděli rekonstrukci staré chaty do nového hávu, včetně nové terasy s vyhlídkou do lesů, nebo výstavbu rodinného domu na Vysočině. Jedná se o dřevostavbu v nízkoenergetickém standartu, anebo jenom výstavbu nové terasy u rodinného domu.

Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.

INDLU s.r.o
Zhořec 58
395 01 Zhořec

Stavby
Opravy
Střechy
Sádrokartony
Malířské práce